Колекция: Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С всяка поръчка, потребителят приема следните общи условия на www.denizzia.com.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите(клиентите), които използват електронния магазин www.denizzia.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от тази на Общите условия) или бутон се намира в уебсайта на www.denizzia.com, като смятате, че Вие приемате или сте съгласни с описаните в долу Общи условия.

С акта на заявка с бутон „ПОРЪЧКА” Вие не включват сделка с фирма, а само заявявате, че желаете да получите артикула до адрес или офис на куриер. Сделката се приема за сключена само при заплащане на артикула. В този смисъл с бутон „ПОРЪЧКА” Вие не купувате артикула, докато не заплатите за него на куриера (предлагаме само опцията ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД).
Фирмата не гарантира качеството на обявените модели. Възможен е отказ на пусната заявка. За приета заявка се счита само тази, при която има наличност на артикула, цената и данните са коректни и е потвърдена наличността от нашите онлайн консултанти. За приета заявка се счита само поръчка, която в системата фигурира със статус „Изпратена“.Поръчки със статус “Обработва се”, 'Отказана”, “Няма наличност” не са потвърдени.

1. ДЕФИНИЦИИ

www.deniza.com  - "Деница Иванова 2020" ЕООД  , търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със собственост гр. Габрово, ул. "Радион Умников"15 с ЕИК206187879,  което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоки."Деница Иванова 2020" ЕООД има допълнително право едностранно за промяна на съдържанието в Интернет сайта , както и начините на достъп до него.

Интернет страница -  www.denizzia.com е собственост на "Деница Иванова 2020" ЕООД. 

Доставчик - е  сайтът www.denizzi.com , който е 0 интернет собственост на "Деница 20" ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът е лицето, което Потребителят включва договор за продажба от свободното място на конкретна стока (артикул) в електронен магазин.

Потребител -  е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

Услугата - Електронна търговска услуга се извършва на публично достъпни части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможност за закупуване на продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Профил – елемент, който е от имейл адреса и парола, който позволява само на един потребител да достигне до ограничените части на Интернет страницата и чрез който е достъпен УСЛУГИТЕ.

Документ – настоящите общи условия.

Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложението от страна на Доставчика до потребителя като част от системата за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при което от данните за отправяне на предложението за сключване на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия - понастоящем информационни средства, основни електронни, касаещи продукти, услуги в търговски обекти на партньорите или промоции, предлагани от страна на www.denizzia.com в определен период от време, без разглеждане на www.denizzia.com с тази информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, от страна на www.denizzia.com към Потребител.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - е интернет сайт www.denizzia.com  , който служи като виртуална платформа за стоки за продажба и предлагане на съгласие между Доставчик и Потребител за поръчка и покупка на конкретна стока (артикул).

ПОРЪЧКА е направена от заявка на потребителя към електронен магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер до предварително посочена поръчка от адреса на потребителя, след като бъде одобрен по имейл или телефон. 

КУРИЕР  е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги

 2.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Фирмата не се задължава да отговаря на получаването на онлайн съобщения от клиенти в определен срок. При неналичност на артикула, уведомяваме клиентите за това лично по телефон или e-mail. В случай, че не може да се свържем с клиента по телефона (не отговаря или телефонът не е верен) поръчката за анулиране до 6 работни часа. Поръчката може да се каже отново, след като клиентът се свърже с онлайн отдела на DENIZZA за уточнение.

DENIZZIA преустановява изпращане на пратки до клиенти с 2 последователни непотърсени пратки или отказа на куриер.

Крайната цена на стоките или услугите със всички данъци и такси;

Условията за плащане са  само с ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД , доставката се извършва с лицензирана куриерска фирма. В този смисъл, продажбата има само след заплащане на ППП на куриера. DENIZZ доставя вашите поръчки в срок уточнен под описанието на артикула и потвърден от нашите онлайн консултанти. Заявката се изпълнява при наличност на продукта, освен в които артикулът е с дефект или има други обстоятелства, които не позволяват използването на стандартните условия;

Чл.1 . Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при възможност на настоящите “Общи условия” да заявите в електронен магазин www.denizzia.com стоки.

Чл.2 . Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайта: www.denizzia.com
със следната информация:

 * описание на основните характеристики и реалистично изображение на всяка стока, в съответствие с изискванията на производителя информация;

* продажната цена, както и тарифата за стойността на куриерските разходи, невключени в цената на стоките, свързани с доставката;

* информация за начина на плащане (доставката се извършва САМО с наложен платеж), доставка и изпълнение на договора;

* право на Потребителя, и условията започват да се откажат от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите в „Закона за защита на потребителите“;

* всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, предоставя своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.3 . За да получите правото да изпълнявате валидни заявки за желание за предоставяне на стоки в  www.denizzia.com  , Потребителят трябва да посочи адреса за получаване на поръчката и актуален телефон. Потребителят гарантира, че данните, които предоставят, са верни, допълнителни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да се използва за други цели.

Чл.4 . С акта на предоставяне на търсенето на по-горе данни Потребителят означава „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, което се счита за свързано с клаузите им.

Чл.5. При извършена заявка електронния магазин www.avinonline.com уведомява Потребителя за записване на вашата поръчка в системата на страницата от неговия имейл адрес. Записването на заявката не се счита за поръчка, а само за запис, желание за доставка. DENIZZIA си запазва правото да отказва поръчките поради неналичността на артикула, грешно оформената оферта (грешки на техническия отдел – сгрешена цена, описание или размер). Представител на магазина на предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителите с оглед уточняване на времето за доставка на заявената стока (при наличността на артикула, доставката се извършва на следващия ден преди 18 ч. За неспазване на часовника ограничаване, отговорността носи куриерската компания, която предварително е подала към доставчика уверение, че ще бъде изпратено от него преди 18 ч. Поръчки изпратени след 15. 30 ч. остават за следващия ден. Поръчки от неработните дни на куриерите (събота и неделя) се обработват в понеделник и доставят във вторник. При това непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при предоставяне на заявката, поръчката се счита за невалидна  и за Доставчика не е възникнала за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между момента на потвърждаване между осъществяването на контакт Представител на електронен магазин  www.denizzia.com  и Потребител, подал и последвала конкретна заявка, предшествано от потвърждаване на страната на Представител на електронния магазин за наличността на заявките за доставка на стока.

Чл.6 . Всички цени са в български левове за един брой. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват продукти за доставка. Цените включват всички данъци и такси.

Чл.7 . Цената по Чл. 6 и се разходите за доставка могат да бъдат платени само с ППП (пощенски паричен превод) като Потребителят задължава, за да заплати цената за продажба на закупуването на стока и куриерските услуги, свържете с нейната доставка. Куриерската услуга може да бъде отделно калкулирана на товарителницата или прибавена към ППП (когато системата на куриера не предлага опция „споделено плащане“)  

Чл.8 . Заявената за покупка стока се предоставя с подходящи съобразно вид й опаковка и транспорт на тази от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата Срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.denizzia.com и Потребителя.

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- на Потребителя, което приема и потвърждава приема на същото от името на Потребителя. При предаването на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не е намерен в срока за доставка на това от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е намерен на адрес, като поема всички разходи по доставката.

Чл.10 . Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след заплащане на наложен платеж на куриера; да доставите в договорения срок заявената за покупка стока; да се полага грижата за изпълнение на задълженията.

Чл.11 . Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, съчещи към други уебсайтове

Чл.12 . Доставчик:

 полага информацията за грижата в магазина, за да се поддържа винаги вярна и актуална, но не е гарантирана за достоверността и пълнотата на съответствието (възможни са грешки при описание на артикула, цени и размери). В тези случаи на DENIZZIA се запазва правото да откаже поръчките като уведомява потребителят за това.

Чл.13 . Потребителят се задължава:

да посочи точен адрес и валиден телефон, адрес за доставка и електронен за кореспонденция; При неточни данни DENIZZIA не се задължава да изпраща пратка към потребителя и има право да анулира заявката за поръчка.

да не оспорва невярно въведена информация от технически отдел на сайта (грешно описание, цени и размери;

да плати цената на заявената от него стока;

да заплатите услуги при доставката, освен в разходите, в които доставката остава за сметка на Доставчика;

да получи стоката;

Чл.14 . Потребителят има право на:

 достъп в режим онлайн Доставчика, при решаване на условията и изискванията за достъп, освен при преминаване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолимата сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР / РЕКЛАМАЦИЯ

- Потребителят има право на реклама или връщане на закупуване от електронния магазин на стока в срок от 14 дни от получаване на стоката.

- Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолимата сила.

-При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

- При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява плащанията сумата за връщането на стока посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не се върне стоката. Ако стоката не се върне в срок, отказът от договора не произведе действие.

- Рекламата се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изобрази в  - производствени дефекти на стоката,  констатирани липси на части от стоката,  изпратено е грешна стока, различно от поръчаната , несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратено в различен - размер и/ или различен цвят от поръчване,  повреда на стоката при транспортиране

- Рекламацията може да се предяви пред DENIZZIA на този имейл адрес denitziacollection@abv.bg, като това с този Потребител трябва да върне стоката в 14 дневен срок.

-При рекламата Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефект или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на сумата на заплатите. Консултантът на електронен магазин може да предложи замяната на артикула, за да бъде напълно друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлага два артикула за съответната цена, или на Потребителя се възстановява разликата между замените и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платените от Потребителя цена.

-Връщането на стоката при реклама, в случаите на фабрика или повреда при транспорта, се извършва извън следните условия - запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена), не е  повредена, причинени от неправилна употреба,  запазена оригинална опаковка и всички прилежащи етикети.

-. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса, посочени върху стоковата разписка и фокмуляра за връщане, с които Потребителят е получил поръчката.

- При връщане или замяна на стоките за транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се наложи по вина в електронен магазин. 

Общите условия могат да се променят едностранно от Доставчика, който следва да промени промените се задължава да уведоми потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място за това съобщение. Променете в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали са валидно предоставени преди да се отбележи това заявка за покупка на стока.
За неуредените въпроси се прилагат правата на действието на законодателството в Република България . 


 

0 продукта

За съжаление, в тази колекция няма продукти